Algoritmy vedeckotechnických výpočtov
Vedeckotechnické výpočtyTu je možné stiahnuť si kópiu prezentácie z prednášok ako pdf (možno ich budem priebežne modifikovať - skontrolujte si, prosím, dátum poslednej modifikácie)

 • prvá časť
 • druhá časť
 • tretia časť
 • štvrtá časť
 • piata časť
 • šiesta časť

 • dodatok k šiestej časti:
  Ordinary Differential Equations

 • Prepis prednášok do textovej podoby:
  Budúce skriptá (zatiaľ v embryonálnom štádiu vývoja)

  Niektoré užitočné linky

 • The Data Analysis BriefBook
 • PDG
 • mathworld
 • numerical-methods
 • wikipedia
 • planetmath
 • Math Archives
 • CLHEP
 • GSL
 • ODR math. archive

  Príklady použitia:

 • riešenie nelineárnych rovníc
 • príklad na Gauss-Jordanovu elimináciu
 • metóda najmenších štvorcov
  Palo Šťavina